ηω - λιθικός

Sunday, 18 November 2007

το παγκάκι


.
Ενα παγκάκι η ψυχή μου ...
..
Έρχοντε άνθρωποι και ξαποσταίνουν ... πάνω της...
Ξεκουράζοντε μαζί της...
ρεμβάζουν ... συζητούν ... ανησυχούν...
καμιά φορά ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ , ότι θα ξανάρθουν....
και δεν έρχοντε ποτέ...
.
Ένα παγκάκι η ψυχή μου....
..
Έρχοντε και άνθρωποι που χαράζουν πάνω της ,
άλλοτε το "όνομά" τους ,
άλλοτε τη λέξη
σ΄αγαπώ
και φεύγουν...
.
Ένα παγκάκι η ψυχή μου...
..
Έρχοντε και άνθρωποι που διαβάζουν τις χαρακιές μου,
? + ? = love for ever ( χάραξες κάποτε ...)
και αναρωτιούντε αν ακόμη μ΄ αγαπάς...
και πάντα θα έρχοντε....
και πάντα θα αναρωτιούντε...
και πάντα θα φεύγουν...
.
Ένα παγκάκι η ψυχή μου...
..
O χρόνος φθείρει το χρώμα του ... την ψυχή μου ...
Oι χαρακιές όμως .... μένουν...
Είναι τόσο βαθιές που μένουν.
posted by ηω-λιθικός at 12:53 6 comments